Tips och råd:


Tänk på att ledbeskrivningen är gjord för normalt vattenstånd och att vattenflödet kan variera mycket och snabbt.
Var alltid, oberoende av vattenstånd, uppmärksam vid dammar och kraftstationer då de kan vara öppna. Om ni är osäkra på hur vattenståndet eller situationen vid en kraftstation ser ut är du välkommen att ringa oss för mer information.

Vid paddling på stora vatten...

är det bra att tänka på att det oftast blåser mindre på morgon och kväll. Befinn dig aldrig ute på vattnet om åskan går! Paddla alltid nära land och använd flytvästen oberoende av väderleken.

Det kan hända att det saknas skyltning men om ni bara följer kartan och ledbeskrivningen ska det inte vara några problem.

När du gör landtransport...

bör du tänka på att gå på vänster sida så att du möter trafiken. Vägarna är smala - gå aldrig flera kanoter i bredd! Paddla alltid med en kanot i taget i älvar och nära kraftstationer.


All paddling sker på egen risk!Du måste själv genom att studera färdplanen, vädersituationen och vattenläget anpassa turen efter din erfarenhet. Kontakta oss om du har några frågor!