Gökotta 1970

1970 Gamla kapellet byggs om till förläggningsbyggnad. Två- till sexbäddsrum. Tvättställ på rummen. Lektionssal inrättas i vinkelbyggnaden
1970 Sa
mtidigt som det blir tvättställ i de nya rummen i förläggningsbyggdaden får också
alla rum i Lägerstugan tvättställ på rummen. Kallt vatten i kranarna!
1970 Gamla matsalen, nuvarande Sunnemosalen (1959, se ovan) blir kapell. ( NWT 26/6 1970). 
1971 Under vintersportlovet deltar 400 personer i gårdens sportaktiviteter.
1971 lämnar Allmänna arvsfonden 80.000 kr i bidrag till byggnationer.
1971 uppförs kontoret med samma mått som Annas gamla stuga. Avsikten är att flytta stugan till den nya platsen, men stugan är i för dåligt skick och en ny byggnad sätts upp.
1972 14 juli ordnas den första lösöreauktionen. Auktionist var riksdagsman Karl-Erik Eriksson. Resultat: 11.000 kr.
1973 Första barnkörlägret anordnas med 40 deltagare.
1973 lämnar Arvika kommunstryrelse 5.000 kr i anslag till Sandvikengården.
1973 börjar gården med kanotuthyrning och kanotcentralen blir den första i Värmland som godkänns av Svenska kanotförbundet.
1974 Ny badplats ordnas nedanför fotbollsplanen, 300 kubik sand och 400 kubik jord. Kostnad ca 12.000:- Bertil Johansson och Anders Johansson leder arbetet.
1975 var Håkan Grahn, Torbjörn Lindelöf och Tomas Bernspång huspojkar på gården.
1976 erhåller gården 40 biblar att placeras ut på rummen, samma år utreds möjligheten att få en telefonautomat på gården.
1979 anställs Martin Frykberg som husfar under sommaren
1979 hade gården 3229 nattgäster, 2497 daggäster och 1701 lägerdagar. Ekonomiskt underskott 11.000 kr.
1982 Vid ett möte i januari, till vilken EFS-föreningarna inom Kretsföreningen kallats, fattades ett enhälligt beslut att bygga ett nytt kapell.
1982 (och 1984) får Sandvikengården 60% av intäkterna från Håkan hagegårds julkonsert i Brunskogs kyrka. 1982 blev gåvan 22.800 kr.
1983 Sandvikenkyrkan invigs (maj). Byggkostnad 1. 4 milj inkl inredning. Från AMS erhålls bidrag på 235.000 kr. Ett bild av Göran Hagegård i en upplaga på 100 st säljs för 1.000 kr stycket och hela intäkten går till kapellbygget.
1984 anordnas första hantverksveckan Gamla Tider. 
1985 Byggs köket om till en kostnad av 60.000:- Som alltid stor insats av frivilligarbetare
1985 Två veckor i februari pågår bygget av en ångbåtsbrygga för att bl a hembygds- föreningens passagerarebåt ska kunna lägga till vid gården. Bryggan bryts sönder av isen vintern 1997.
1987 ersättsen gamla uttjänta klockstapeln av den som finns nu.
1987 arrangeras den första Värmlandsveckan, med guidade turer till Värmlands sevärdheter. Ingerid Johansson och Lasse Skogsén är huvudledare.
1989 köper gården in 5.000 kvm av intilliggande markområde för att möjliggöra framtida utveckling.
1989 arrangeras den första Friskvårdskursen. Idegivare och inspiratör var Richard Andila.
1991 (vintern) och våren 1992 byggs det nya personalhuset, en ny hygienbyggnad med bastu, duschar och reningsverk och  dessutom Humsjöstugan, som har bekostas av EFS-föreningen i Gräsmark.
1992 De sk Bibel- och OAS dagarna anordnas för första gången. 
1994 påbörjas helrenoveringen av Läsarstugan. Alla tidigare innerväggar tas bort och en helt ny disposition av byggnaden sker. Arbetet fortsätter etappvis, i  februari pågår bygget av en ångbåtsbrygga för att bl a hembygds- föreningens passagerarebåt ska kunna lägga till vid Sandvikengården. 
1995-1996. ALU-arbetare anlägger en Bibelörtagård efter en idé av Per Erik Frykberg. I örtagårdern finns örter, som omnämns i Bibeln. Varje ört har en informationstavla. I en särskild avdelning finns de sju örter, som ingick i kvinnornas kyrkogångsbukett.
Liljor i Örtagården1996 Under vintern-våren pågår genom ALU-arbetare upprustning av ladugården nedanför Björkliden. Genom avtal med ladugårdens ägare, Ingrid Lindeby, får Sandvikengården använda ladugården och loge för att under fyra sommarveckor använda den som konst-och konsthantverksgalleri, som har öppet fyra juliveckor detta år. 
1996 På sommarens Nya Tider kurs tillverkar en avgrupperna en solfångare. Den monteras på serveringsrummets gavel och beräknas producera 6 kilowatt varmvatten till köket.  
1996 Inför den nya verksamhetssäsongen är övervåningen i Läsarstugan klar. Ett konferensrum och ett dagrum har inrättats samt pentry och två toaletter med duschar finns nu i övervåningen. Tre takkupor gör att utrymmena har bra ljus och fin utsikt. Under sommaren och hösten läggs nytt taktegel. 
1997 Under våren pågår arbetet med att slutföra totalrenoveringen av Läsarstugan. Nya rum inreds i vinkelbyggnaden, f d konfirmandsalen. Arbetet sker mest genom frivilligarbetare. Nu finns 11 rum varav åtta har toalett. Under hösten är bytet av Läsarstugans ytterpanel klar. Påbörjades 1995. 14 cm isolering.
1997 Vårisen bryter sönder gårdens fina båtbrygga,vilket bl a innebär att passagerar- båten Vermel inte kan lägga till vid vrden 
1998 får Sandvikengården ett gåvobrev från John Persson i Gullsbyn. Gåvan utgörs av hans jordbruksfastighet och bostadshus i Gullsbyn och kan värderas till ca 2,5 miljoner.
1998
Under sommarsäsongen sker sju inbrott på gården, bl a stjäls kassaapparaten. Inbrottsskyddet förstärks ytterligare efter detta.
1998 I början av november isoleras matsalen utvändigt.  Fem frivilligarbetare och gårdsföreståndaren arbetar under ca fyra dagar och har då endast ena långsidan kvar att klä in med bräder.
1998 Samtidigt med att matsalen isolerades arbetade Sture Edström med att skruva fast innanfönster i Lägerstugan, som hittills endast haft enkelfönster. Fönstren har levererats av Grums snickeri.
1998 21 november bildas intresseföreningen Sandvikengårdens Vänner. En interimsstyrelse bildas. I föreningens stadgar står att föreningen har till uppgift ”att främja gårdens utveckling, verksamhet och ekonomi”. Föreningens initiativtagare: Per Erik Frykberg
1999 En vecka i mitten av mars isoleras innertaket i matsalen. Först tas takbräderna ned, sedan spikas regelvirke upp, 140 mm isolering och sedan de gamla takbrädorna spikas på plats. Einar Engström, Karl Erik Anteryd, Martin och Per -Erik Frykberg utför arbetet.
1999 Sandvikengårdens Vänner har åtagit sig att under 1999- 2001 måla om de flesta av gårdens byggnader. 8 maj första målardagen med tio målare. Ytterligare två målar- dagar ordnas under sommar-höst.
1999 Anställs biträdande gårdsföreståndare Bo Olsson, Edane på 60 % under maj-nov.
1999 den 5 juni bygger 10-11 män en paviljong på ca 20 kvm nedanför matsalen. Torpargrund, lösvirke och återanvända fönster, dörrar och tegelpannor.
1999 Tre veckor i juli är Galleri Dä’r Nole öppet . Fjärde säsongen och den sista.


Mannen från Galileen2000 25 juni framförs för tredje året Vandringsteatern Mannen från Galileen med 50-talet amatörskådespelare och andra medverkande. Två föreställningar genomfördes med 600 besökare. Teatern framfördes också 1996 och 1997.
2003
Vintern 2002 - 2003 byggs köksbyggnaden om och till. Hela gamla köket rivs och och bjälklaget görs om. En tillbyggnad med källare förbinder kök och kontor. Nu har gården fått det kök som verksamheten behöver.
2007 Vintern 2006-2007 rivs entrén till matsalen och en helt ny entré byggs upp. Äntligen får vi toaletter i anslutning till matsalen! Bygget utförs av Gunnarskogs byggservice och totalkostnaden än nästan 1 miljon kr.
2007 Tack vare den nya entrén kan gården nu öppna för grupper året runt och för första gången serverar gården julbord i december.
2008 erhåller gården ett testamente på ca 1 miljon av Wille Karlsson, Edane
2009 Köksbyggnad, entré kontor och personalhus som tidigare värmts upp med direktverkande el konverteras till vattenburen bergsvärme.

Kontakt

Adress
Sandvikengården
Sandviken
671 94 Brunskog
Telefon 
Telefon Kök
+46(0)570 50025
+46(0)570 50025
Mail
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
org.nr
872000-3212

Husfädrar

Husfädrar genom tiderna
/ej i tidsordning/

Erland Johansson
Bertil Johansson
Bror Eric Grunnesjö
Tony Guldbrandzén
Arne Johansson
Lennart Hagegård
Staffan Nygård
Ingemar Nygren
Lars Bernspång
Henry Robertsson
Sven Karlsson
Jürgen Nygren
Lennart Björk
Alf Wiberg
Martin Frykberg 

Konton

Bankgiro
729-6353
Iban
SE328000
00084319
32047110
Swiftkod
SWEDSESS
Swish
123-362 21 07