Information från Sandvikengården med anledning av coronaviruset

Med omsorg om gäster och medarbetare följer Sandvikengården utvecklingen av coronaviruset covid-19 noga. Vi har upprättade rutiner och planer för att värna våra gästers och vår personals hälsa. Vi följer Folkhälsomyndighetens, Livsmedelsverkets och UDs rekommendationer. Riktlinjer, datum och information kan komma att uppdateras löpande.

I den mån det går så vill vi kunna ta emot inbokade gäster. Vi vidtar de åtgärder som krävs för att man ska känna sig trygg under sin vistelse på gården Det innebär extra städ och rengöring med desinficering. Vi följer de rekommendationer Livsmedelsverket satt upp för matservering, men anpassar oss efter gästers önskemål. I mån av utrymme och önskemål försöker vi tillgodose egna rum för övernattande gäster framför att dela på rummen. Om någon insjuknar vid vistelse kommer vi tillhandahålla tomma rum/stugor ifall någon behöver vara i karantän.

Vad vi gör för att garantera våra gästers och vår personals säkerhet

 • Vi följer riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och UD.
 • Sandvikengårdens gäster och personal har fått information om covid-19 med instruktioner, tips och riktlinjer.
 • Vi agerar i enlighet med rutiner som vi upprättat och som gäller i händelse av upptäckt av covid-19.
 • Hygien och renlighet är alltid högprioriterat. Vi har nu än mer förstärkt våra rutiner för städning, rengöring och hygien.
 • Ökat fokus på handhygien.
 • Regelbunden desinficering av frekvent använda ytor som dörrhandtag, receptionsdisken, allmänna toaletter/duschar, gästkök, strömbrytare och andra ytor som många gäster regelbundet använder.
 • Handdesinfektion finns ofta tillgängligt för våra gäster i allmänna utrymmen.
 • Upprättat rutiner för eventuella sjukdomsfall bland medarbetarna.

Säkerhetsåtgärder som du som gäst kan vidta för att skydda sig själva och andra mot covid-19

 • Tvätta händerna ofta. Det tar minst 20 sekunder att tvätta händerna riktigt rena. Glöm inte tumme och handled. Handsprit är ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Torka torrt. Fuktiga händer sprider fler bakterier och virus än torra. Använd pappershandduk som slängs efter att du har använt den.
 • Försök undvika att röra vid ansiktet och ögonen.
 • Måste du hosta eller nysa gör det i armvecket eller i en pappersnäsduk för att undvika att smitta andra. Du håller även dina händer rena från ev smitta.
 • Om du upplever symptom som kan tyda på att du blivit smittad av coronavirus (exempelvis feber, ont i muskler och leder, huvudvärk och torrhosta) meddela personalen, om möjligt utan att lämna ditt rum.

Avbokningsregler

De ordinarie avbokningsrutinerna kvarstår, men vi vill uppmuntra till en dialog med oss vid frågor kring er boknings genomförande för att bägge parter ska känna sig trygga. Så länge skolor och offentliga lokaler hålls öppna ser vi ingen anledning till att begränsa oss eller våra gästers tillgång till gården. Tvärtom kan det var en tillgång att få komma till Sandvikengårdens avskildhet.

Avbokningsregler för Grupp

Bokningen ska bekräftas av beställare inom en månad. I samband med bekräftelsen betalas en bokningsavgift. Bokningsavgiften dras från slutfakturan och återbetalas ej för eventuell avbeställd del. Vid avbeställning fyra till sex veckor före bokad tid debiteras en avgift på ytterligare 10 % av priset för avbeställd del,(dvs totalt bokningsavgift + 10%). Vid avbeställning senare än fyra veckor före bokad tid debiteras ytterligare 20 % av avtalat pris för den avbeställda delen, (dvs totalt bokningsavgift + 30%). Detta under förutsättning att motsvarande tid ej utnyttjas av annan beställare. Senast fem dagar före ankomst skall slutligt antal deltagare meddelas. Vid minskning med mer än 10 % av deltagarantalet senare än 5 dagar före ankomst debiteras totalt 50% av avtalat pris för denna minskning.

Avbokningsregler för enskild individ

Avbeställning ska ske senast kl 18.00 dagen före ankomst, såvida ej annat överenskommits. Avbokar man senare debiteras man för ett dygn. Detta gäller även vid utebliven ankomst.

Denna information gäller tills att annat anges och kan uppdateras vid senare tillfälle.

Källor:

Kontakt

Adress
Sandvikengården
Sandviken
671 94 Brunskog
Telefon 
Telefon Kök
+46(0)570 50025
+46(0)570 50025
Mail
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
org.nr
872000-3212

Konton

Plusgiro
64 19 49-3
Bankgiro
729-6353
Iban
SE3280000008431932047110
Swiftkod
SWEDSESS
Swish
123-362 21 07