ALLMÄNT: Dessa regler gäller för individuella gäster. Vi tar inte emot grupper på över 3 kanoter på grund av begränsningar i Allemansrätten.

ONLINEBOKNING: För onlinebokningen gäller särskilda vilkor se HÄR>

BOKNINGEN: är bindande både för beställare och Sandvikengården i och med att den bekräftats. Bekräftelse kan ske muntligen, via mail eller skriftligen. Om avtal skett per telefon gäller detta som bekräftelse. Vid bokning skall namn, telefon och ev e-postadress lämnas. 

E-POST: Bokning via e-post ska alltid åtföljas av en bekräftelse från kanotcentralen för att vara giltig.

INCECKNINGSTID:  09.30 - 18.00. 

UTCHECKNINGSTID: Senast 19.00 

ÅTERLÄMNING AV MATERIAL: Gästen har betalningsansvar för skadad och förlorad utrustning. Vid återlämning av materialet skall allt material vara rent och helt.

TRANSFER: Vår ordinarie transferstart är klockan 10.00, men andra tider kan förekomma. Önskas annan starttid måste detta meddelas Sandvikengården senast en vecka före ankomst.
Om transfer önskas vid avslutning av turen måste denna bokas senast tre timmar före önskad hämtningstid! Hämtning kan ordnas mellan klockan 12.30 - 16.30.

AVBESTÄLLNING OCH UTEBLIVEN ANKOMST: Avbeställning ska ske senast kl 10.00 dagen före ankomst, såvida ej annat överenskommits. Avbokar man senare debiteras halva den beräknade avgiften. Detta gäller även vid utebliven ankomst.

AVRESA FÖRE DEN AVTALADE TIDENS UTGÅNG: Ingen återbetalning av erlagd avgift erhålls vid avbruten kanotfärd.

BETALNING: Sker vid incheckning eller om så avtalats på konto senast 10 dagar före ankomst. Sandvikengårdens Plusgirokonto 64 19 49 - 3 Bankgirokonto 729-6353  Iban SE3280000008431932047110 Swiftkod SWEDSESS

ANSVAR: Gästen ansvarar själv för skada som han eller hans gäster vållar under kanotturen. All paddling sker på egen risk. Du måste själv genom att studera färdplanen, vädersituationen och vattenläget anpassa turen efter din erfarenhet. Kontakta oss om du har några frågor!

FORCE MAJEURE: För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför Sandvikengårdens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är Sandvikengården fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som gården anlitat eller annan i tidigare led. 

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Kontakt

Adress
Sandvikengården
Sandviken
671 94 Brunskog
Telefon 
Telefon Kök
+46(0)570 50025
+46(0)570 50025
Mail
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
org.nr
872000-3212

Konton

Bankgiro
729-6353
Iban
SE328000
00084319
32047110
Swiftkod
SWEDSESS
Swish
123-362 21 07