Prislista Grupper 2023

Från och med 2023 kommer Sandvikengården att basera priserna på vilka stugor man nyttjar och hur många deltagare man har med. Genom att samla fler i samma rum, så kommer priset kunna hållas nere.

Stuga

Rum

Bäddar

Pris/dygn

Läsarstugan (LS) 11 38 6 000 kr
Lägerstugan (LG) 7 23 3 800 kr
Kollerudstugan (KS) 3 7 1 650 kr
Sandbolstugan 1 (SBS 1) 2 5 1 400 kr
Sandbolstugan 2 (SBS 2) 1 4 950 kr
Sandbolstugan 3 (SBS 3) 1 2 700 kr
Sandbolstugan 4 (SBS 4) 1 2 900 kr
Brunskogsstugan (BS) 1 4 550 kr
Humsjöstugan (HS) 1 4 900 kr
GamlaTiderstugan (GTS) 1 2 550 kr
Trädkojan (TH) 1 2 625 kr
Sioni 1 4 500 kr
Sinai 1 4 500 kr

Deltagare Pris

Logi 75 kr /dygn
Mat 350 kr /dygn
Lakanset med handukar 100 kr /set

Exempel

Är man en grupp på 35 deltagare, så kan man välja att bara nyttja Läsarstugan och priset blir då per dygn:

Läsarstugan 6 000 kr + 35 deltagare x  (75 kr logi + 350 kr mat) = 20 875 kr /dygn / 35 deltagare = 596 kr /dygn och deltagare

Väljer man att lägga till Lägerstugan för att sprida ut personerna så blir priset:

Läsarstugan 6 000 kr + Lägerstugan 3 800 kr + 35 deltagare x  (75 kr logi + 350 kr mat) = 24 675 kr /dygn / 35 deltagare = 705 kr /dygn och deltagare

Det går bra att kontakta Sandvikengården för att diskutera hur just er grupp kan nyttja ytorna bäst.