Allemansrätten ger inte bara rättighet att vistas i naturen utan också skyldigheter att leva upp till. 

Den förutsätter ansvar, omdöme och hänsyn. Vi tillåter inte grupper över tre kanoter.

Landtransport
Du får inte passera över tomt eller mark som kan skadas. Även boende på tomter som inte är inhägnade har rätt att få vara i fred, passera på minst 100 meters avstånd. Glöm inte att stänga ev. grindar efter dig. Du får inte gå iland vid privata bryggor.
Tältning 
Att tälta ett dygn på lämplig mark som ligger avlägset från boningshus är tillåtet. Vid övernattning i större grupp ska markägaren tillfrågas. Lämna marken som om du inte varit där. Du får inte campa på badplatser och liknande offentliga områden.
Eldning
Lagens regler om eldning är stränga. Under din kanotfärd får du får elda på de arrangerade eldplatserna  i anslutning till de vindskydd som finns efter elden. Eldning är tillåten endast om det inte finns risk för brand eller annan skada och helt förbjuden i Norge. Elda aldrig vid torka eller blåsigt väder. Du kan ringa 054-15 50 15 (telefonsvarare) för att få dagsaktuell information om ev. brandrisk. Var mycket noga med att släcka efter dig! Tillgången på ved är mycket begränsad och den samlar du upp från marken i skogen.
Badning
Badning och förtöjning av båt eller kanot är tillåtet så länge det inte är på eller i nära anslutning till tomt eller där det kan finnas särskilda regler som t.ex. fågelskyddat område.
Paddla 
på annans vatten är nästan alltid tillåtet. Lämna inga spår efter dig i form av t.ex. skräp, eldstäder (egna eldstäder får INTE byggas!) eller vindskydd. Tag med allt avfall och gräv ner avföring och toapapper minst en decimeter.
Du får plocka
vilda bär, svamp, nedfallna grenar och torrt ris och vilda blommor som inte är fridlysta. Du får däremot inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd eller buskar.

För att få fiska i våra sjöar krävs det fiskekort. Vi säljer kommun- och kanotledsfiskekort.

Kontakt

Adress
Sandvikengården
Sandviken
671 94 Brunskog
Telefon 
Telefon Kök
+46(0)570 50025
+46(0)570 50025
Mail
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
org.nr
872000-3212

Konton

Bankgiro
729-6353
Iban
SE328000
00084319
32047110
Swiftkod
SWEDSESS
Swish
123-362 21 07