Program

FREDAG 27 april

från 1700 ankomst och inkvartering
1800 Middag
1900
 Inledande samtal, presentation av retreaten som andlig väg
2000 Tystnaden inleds
2030 Completorium

LÖRDAG 28 april

0730 Mässa
0800 Frukost
1000 Vägledning
1230 Middagsbön(sext)
1300 Lunch 
1500 Vägledning
1730 Vesper
1800 Middag
2030 Completorium

SÖNDAG 29 april

0730 Mässa 
0800 Frukost
1000 Vägledning
1200 Middagsbön(sext)
1230 Lunch, Tystnaden bryts, utvärderingssamtallitenretreat vaxt