• Dimma1100
    Foto: John Persson
  • Vaxt1100
    Foto: John Persson
  • Altare1100
  • Varneln1100

Värdar och retreatledare


Våra ledare gör allt för att din retreat ska bli så bra som möjligt


Gunilla Olofsson


gunillas retreatbild

Jag heter Gunilla Olofsson och är gift med Göran.
Vi bor i Borås där jag jobbar som förskollärare.
Jag har själv deltagit på många retreater och har också varit med som vägledare.
Det är mycket fint att som vägledare få följa några deltagare och se vad Gud gör i deras liv under några dagar i tystnad och stillhet.

Bengt och Karin Kylberg - värdpar

K KylbergB Kylberg

Karin och Bengt Kylberg bor i Karlstad och är engagerade i Västerstrandskyrkan. På Sandvikengården har vi varit på retreat tidigare.
Det är en bra plats att få stanna upp på och lyssna inåt. Det kan ge klarhet och nya ingångar i livets labyrint.

Niklas Lindén

Niklas
Jag heter Niklas Lindén och är pastor i Tallåskyrkan i Edane som är en del av equmeniakyrkan. 1982 möte jag Franciskus spiritualitet vilket blev en stor inspirationskälla eftersom Francsiskus betonar glädjen, kärleken och enkelheten. Här kommer retreaten in i mitt liv som jag även uppmuntrar andra till. Att söka Gud i bön och lyssna till Hans röst.