• Dimma1100
    Foto: John Persson
  • Vaxt1100
    Foto: John Persson
  • Altare1100
  • Varneln1100

En paus från vardagen

I dagens samhälle går stor del av vår tid åt till kommunikation med andra människor. Mejlen plingar,telefonerna ringer, radio och teve sänder dygnet runt. Världen är stor och vi vill hänga med. Den moderna människan är ständigt uppkopplad, ständigt nåbar. Men mitt i denna virvel av information är det lätt att tappa taget om själen.

kappellretreat2015 vy

stranden

På reträtt

Att åka på retreat är att för ett par dagar dra sig undan. Jesus sökte sig ibland till platser för att vila och hämta kraft. (Markusevangeliet 6:31). På retreaten står själen och andligheten i centrum för uppmärksamheten. Större delen av tiden är man i tystnad. På så sätt får man en möjlighet att lyssna inåt till sina egna tankar Retreaten är också en möjlighet att få reflektera över sin tro och upptäcka mer av vem Gud är. Dagarna delas in och ges rytm med hjälp av andakter, meditation och måltider. Däremellan råder tystnad och egen tid för reflektion.

altare
solned