• Dimma1100
    Foto: John Persson
  • Vaxt1100
    Foto: John Persson
  • Altare1100
  • Varneln1100


Retreat 1-3 maj 2020, "Ge rum åt mej i era hjärtan"

Välkommen att dela Bibel, bön och meditation på Sandvikengården