Konfirmationstiden 
Konfirmationstiden är en viktig tid, som Du bör försöka ta väl vara på. Den är inte i första hand till för att ge Dig några sköna sommarveckor, utan vill först av allt vara en vägledning i livets viktigaste frågor. Vår högsta målsättning är att hjälpa Dig fram till ett medvetet och sant kristenliv! Målet är att visa på livet i Kristus genom att ge konfirmanderna: 
• Redskap att tyda sitt liv på dopets grund
• Tillfälle att lyfta fram de frågor de själva bär på 
• Erfarenhet av att kristen tro och kyrkans liv handlar om de centrala livsfrågorna 
• Erfarenhet av gudstjänstgemenskap och andakt 
• Möjlighet att påverkas av och ta ställning till kyrkans budskap 
• Hjälp att uttrycka sin tro och sitt tvivel 

Deltagare, Besök 
Konfirmantionslägret är öppet för ungdomar som under VT -20 går i årskurs 8. Vi tar normalt emot 44 deltagare. Anhöriga är välkomna på besök under lägret, i första hand söndagar med gudstjänst kl. 11.00, och den lediga tiden därefter. 

Program 
Konfirmanderna bor i två-, till fyrbäddsrum. På dagarna har vi lektioner, temakvällar, musik, teater-drama, bad, kanoting, friluftsaktiviteter, sport, fotboll, volleyboll och dagliga andakter. Vi brukar också göra en längre dagsutflykt. I avgiften, som är subventionerad bl.a. av din hemförsamling, ingår kostnader för alla aktiviteter, helpension, studiematerial (utom anteckningsmaterial), utflykter, ledararvoden m.m. 

Tider 
2020 års läger genomförs preliminärt onsdagen den 17 juni till lördagen den 11 juli. En obligatorisk efterträff planeras till en helg i september eller oktober, vi har dock ingen förträff. Uppropet äger rum onsdagen den 17 juni kl. 16.00 

Konfirmationen 
Äger rum lördagen den 11 juli, i Brunskogs Kyrka kl. 11.00. Kaffe för anhöriga på EFS Sandvikengården kl. 9.00. Konfirmation med Herrens Heliga Nattvard i Brunskogs Kyrka, därefter finns möjlighet att delta i en festmåltid och samkväm för de anhöriga på Sandvikengården (mer information om samkvämet, antal gäster som kan tas emot, pris m.m. sänds ut vid kursstart). 

Ta med till konfirmationslägret
• Sänglinne, toalettsaker och om Du har sovsäck, liggunderlag för ev. hajk. 
• På konfirmationen bär pojkarna mörka byxor och vit skjorta eventuellt mörk slips. Flickorna är klädda i vitt, de flesta brukar ha vit klänning eller vit kjol och blus. (Vi använder inte kåpa) 
• Konfirmationsbibel (helbibel) Vi använder den senaste översättningen. Har du ingen bibel kan du få en här.