Välkommen till konfirmationslägret 2020 på EFS Sandvikengården!


I denna osäkra tid är sommarens aktiviteter fortfarande uner prövning. Sommarsäsongen inleds med vårt konfirmationsläger och vi hoppas och ber att det ska bli möjligt att genomföra lägret som planerat, men med vissa anpassningar till det rådande läget.
Vi har nu börjat ta fram olika scenarier på hur det ska hanteras, t.ex. för uppropsdagen och konfirmationsdagen och har för avsikt att fatta beslut tisdagen den 5 maj och kommer därefter att omgående meddela alla anmälda. 

Är du anmäld och har några frågor/tankar kring lägret, så tveka inte utan kontakta gården på mail eller telefon.


Gården drivs av EFS Värmland – Norra Dalsland, som är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

Vad är viktigt egentligen? Kompisar? Killar? Tjejer? Duger jag? Vad är ont och vad är gott? Finns Gud? Vem är Jesus? Vi hoppas och tror att vi kan vara en resurs för dig, genom vår gård, personal och ledare och att du här skall kunna hitta svar på några av dina livsfrågor.
Du får möjlighet att själv ta ställning efter det ni tillsammans läst och diskuterat om Kyrkan, kristendomen och livet. Om du inte redan är döpt kommer du bli erbjuden att döpa dig under lägret.