Detta är endast en preliminär anmälan. Strax efter din  anmälan kommer du på post få mer information och en blankett för definitiv anmälan. Sedan har du en månad på dig att bekräfta din anmälan slutgilltigt. Välkommen med din anmälan!
Vi sparar och behandlar personuppgifter om dig, så som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kommunicera med dig inför kommande besök. Dina uppgifter sparas tre år efter din senaste kundkontakt med oss.  De personuppgifter vi behandlar delas med den hos oss som administrerar din anmälan och berörda ledare. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.