Sandvikengården

Sandvikengårdens solpaneler ligger på kapelltakets södra sida, mot sjön Värmeln.
Panelerna täcker en yta på 150 m2 och kan ge maximalt 23,7 kW.
Under en årscykel beräknas anläggningen ge knappt 23.000 kWh
vilket motsvarar 1/6 av gårdens totala förbrukning.
På ett år sparar vi på så sätt 2.1 ton CO2.
Data från www.energyinbalance.com